Opzegtermijn werkgever

Als werkgever heeft u werknemers in dienst. Voor het hebben van werknemers komen veel wetten en regels naar voren. U moet op veel dingen letten. In dit artikel leggen wij kort uit wat er bij komt kijken.

Wat is de opzegtermijn voor een werkgever?

Voor een werkgever geldt altijd een dubbele opzegtermijn als voor de werknemer. Wanneer een werknemer 3 maanden opzegtermijn heeft, geldt er voor de werkgever 6 maanden opzegtermijn. Er zijn 3 bronnen die u als werkgever kan raadplegen: de wet, een arbeidsovereenkomst of de geldende cao.

Duur van dienstverband.

Voor een geldige opzegtermijn, moet u rekening houden met de arbeidsduur. Wanneer een werknemer minder dan 5 jaar in dienst is, is de opzegtermijn een maand. Maar wanneer een werknemer langer dan 15 jaar in dienst is, is de opzegtermijn 4 maanden. Verdiep uzelf hierheen voor u een opzegtermijn bepaalt.

Cao

Een cao kan ook invloed hebben op een opzegtermijn. Er kan doodleuk een maand opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst staan, maar wanneer er in de cao iets anders staat, geldt de cao. Regels van de cao staan altijd boven die van een arbeidsovereenkomst.

Ontslagvergunning

Wanneer u een geldige reden hebt om een werknemer te ontslaan, kunt u een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Wanneer u deze ontvangen heeft, bedraagt de opzegtermijn vier weken. Bij een bedrijfsovername wordt een enkele keer personeel ontslagen via de ontslagvergunning voordat de daadwerkelijke overname plaatsvindt. Want in dat geval gaat personeel mee over. Dit is een truc die steeds meer aan populariteit wint en natuurlijk ten nadele van de werknemer uitpakt. Overigens moet u bij een bedrijfsovername naast personeel bijvoorbeeld ook nadenken over beschermen van intellectuele eigendommen.

Wederzijds goedvinden

Wanneer u als werkgever en werknemer beide besluit niet verder te gaan, noemt men dit ontslag met wederzijds goedvinden. Verstandig is om een vaststellingsovereenkomst op te laten stellen. U komt uw werknemer dan tegemoet. Werknemer heeft anders namelijk geen recht op een WW- uitkering.

Opzegtermijn niet in acht genomen

Wanneer u als werkgever niet de opzegtermijn in acht hebt genomen, dan kan de werknemer aanspraak maken op een vergoeding. Wanneer dit gebeurt, is het verstandig om een jurist in te schakelen voor goed juridisch advies.

 

http://www.opzegtermijn.nl/werkgever